• Klasztor
  • Klasztor Paulinów w Brdowie
  • Panorama Klasztoru
  • Klasztor Paulinów w Brdowie

AKTUALNOŚCI

Bierzmowanie 02.05.2014

Ocena użytkowników:  / 1

W naszym Sanktuarium i Parafii gościliśmy Jego Ekscelencję ks. bp. Wiesława Meringa - Ordynariusza Diecezji Włocławskiej. podczas eucharystii o godzinie 11.00 udzielił sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej prawie 60 osobom. podczas homilii młodzież przypomniała znaczenie sakramentów świętych, ich wagę, a także rolę w rozwijaniu dojrzałej postawy chrześcijanina. sakramenty są wpisane w życie człowieka wierzącego i bez nich nasza wiara obumiera.

Dziękczynienie za Kanonizację JPII i J23

Ocena użytkowników:  / 1

W Niedzielę Bożego Miłosierdzia w godzinie apelu jasnogórskiego zebraliśmy się, by wyrazić nasza wdzięczność Bogu za dar dwóch opatrznościowych mężów Bożych, którzy przez Kościół zostali uznani za świętych. Szczególnie bliski jest nam Jan Paweł II, który koronował nasz cudowny obraz Matki Bożej Zwycięskiej na Jasnej Górze.

Pan zmartwychwstał bracia radujmy się...

Ocena użytkowników:  / 1

Niech Zmartwychwstały Chrystus napełni nas swoją mocą i pokojem, a radość płynąca z doświadczenia tego, że zostaliśmy odkupieni, niech towarzyszy wszystkim naszym działaniom. Niech nasze życie będzie nieustannym świadectwem dawanym Temu, który w nas pokonuje wszelkie zło i grzech i prowadzi nas do zwycięstwa. Wszystkim naszym Parafianom i Gościom przebywającym na terenie naszej parafii życzymy pogodnego i pełnego Bożego błogosławieństwa przeżywania tych świątecznych dni.

Triduum Paschalne

Ocena użytkowników:  / 2

Wielki Czwartek

W Wielki Czwartek we wszystkich parafiach celebrowana jest tylko jedna Msza Święta, zwana Mszą Wieczerzy Pańskiej, na pamiątką ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa. Rozpoczyna ona Triduum Paschalne. W naszej parafii o godzinie 18.00. Po hymnie „Chwała na wysokości Bogu” milkną dzwony i organy, a po Komunii Świętej Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do ołtarza adoracji, zwanego dawniej ciemnicą. Podczas procesji zaśpiewamy hymn „Sław, języku, tajemnicę”, za co w tym dniu można uzyskać odpust zupełny. Tego dnia adoracja do  Apelu Jasnogórskiego (do godziny 21.00)

Informacje dla kandydatów przygotowujących się do bierzmowania

Ocena użytkowników:  / 1

  • 14, 15 i 16 kwietnia spotkanie dla kandydatów z klasy III gimnazjum bezpośrednio po rekolekcjach

(Rekolekcje rozpoczynają się w tych dniach o godzinie 8.45);

  • Pierwszy termin egzaminu dla gimnazjum z klasy III to 16.IV o godzinie 16.00. Wchodzimy w kolejności alfabetycznej po trzech (egzamin w kancelarii);

(Na egzamin poprawkowy 26.IV o godzinie 16.00 przychodzimy z rodzicami).

  • Wszyscy kandydaci do bierzmowania uczestniczą w Triduum Paschalnym – Wielki Czwartek, Piątek i Sobota.
    Po skończonej liturgii pozostajemy na 5 minutowe spotkanie;

Rekolekcje Wielkopostne z Księżną Kujaw

Ocena użytkowników:  / 1

Tradycyjnie piątek, sobota przed Niedzielą Palmową to czas wielkopostnych rekolekcji parafialnych. W piątek i sobotę Msze święte o godzinie 9.00, 12.00 i 17.00. Droga Krzyżowa w piątek o godzinie 16.30. Spowiedź w sobotę 30 minut przed każdą Mszą świętą, a więc o godzinie 8.30, 11.30 i 16.30. W sobotę także spowiedź i Msza święta w Wiecininie. Gorąco zachęcamy wszystkich do udziału w tym świętym czasie rekolekcji. Prosimy także wszystkich o modlitwę w intencji rekolekcji i wszystkich uczestników o dar nawrócenia i łaskę otwartego serca na dar głoszonego Słowa. Rekolekcje w tym roku poprowadzi ks. Waldemar Pasierowski – proboszcz parafii w Błennej, gdzie już niedługo zostanie ogłoszone Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej – Księżnej Kujaw. Radując się z tego wydarzenia w naszym dekanacie chcemy także duchowo przygotować się do tego wydarzenia by razem z pielgrzymami w sierpniu uczestniczyć w tym wydarzeniu.