• Klasztor
  • Klasztor Paulinów w Brdowie
  • Panorama Klasztoru
  • Klasztor Paulinów w Brdowie

Grupa Caritas

Caritas W Parafii działa młodzieżowa grupa skupiająca ludzi wrażliwych na  ludzką krzywdę i biedę. Staramy się nieść  naszym Parafianom pomoc materialną.  Ściśle współpracujemy z Caritas Diecezji Włocławek w zakresie pomocy żywnościowej. Od stycznia 2013 udało się nam pozyskać dary, które pomogły blisko 600 osobom z naszej Parafii i nie tylko. Razem z niedomaganiem materialny niekiedy występuje także ubóstwo duchowe, zamknięcie na Boga, Ewangelię i Kościół. Również w tych brakach próbujemy nieść wszystkim pukającym po pomoc ciepło i miłość, która zawsze płynie od Chrystusa.  Wszystkich chcących włączyć się w naszą akcję serdecznie zapraszamy. 
 
 
 
 
Pomoc Caritas
 
Pomoc Caritas