• Klasztor
  • Klasztor Paulinów w Brdowie
  • Panorama Klasztoru
  • Klasztor Paulinów w Brdowie

AKTUALNOŚCI

Modlitwa za Druhny i Druhów z OSP z Brdowa i Świetosławic

Ocena użytkowników:  / 0

W przeddzień wspomnienia św. Floriana Druhny i Druhowie z OSP zgromadzili się na wspólnej modlitwie w Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej. W Eucharystii wzięli udział także pan Wójt Gminy Babiak Wojciech Chojnowski oraz przedstawiciele OSP Babiak. W modlitwie dziękowaliśmy za dzielną postawę służby wielu wspaniałych ludzi dla dobra naszego społeczeństwa. Pięknym świadectwem gotowości Druhen i Druhów była akcja wyjazdu nawet w czasie trwania Mszy świętej. Nawet w tak zacnym świętowaniu poczucia gotowości nie zabrakło. Po skończonej Mszy św. nastąpiło przekazanie wozu strażackiego dla OSP Brdów przez pana Wójta i Komendanta OSP Babiak. Po skończonych uroczystościach był wspólny gril.Zapraszamy do galerii LINK

Niecodzienny Dar

Ocena użytkowników:  / 0

 Michał Palacz, znany polski kolekcjoner białej broni i potomek powstańca styczniowego, podarował brdowskiej świątyni osiem oryginalnych szabel z XIX wieku, które spoczęły w specjalnej gablocie umieszczonej na ścianie sanktuarium Matki Bożej Zwycięskie j w Brdowie. Ufundował także tablicę pamiątkową z informacją o darze.

Główne uroczystości odbyły się w niedzielę, 26 kwietnia 2015 roku, na sumie w przededniu 152. rocznicy bitwy pod Brdowem w powstaniu styczniowym. Przybyli na nią członkowie rodziny Palaczów, Zofia Cegielska – wnuczka Hipolita Cegielskiego, przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego Oddział Wielkopolski z prezes Danutą Prus-Głowacką, przyjaciele darczyńcy z Lublina i Poznania, wójt gminy Babiak Wojciech Chojnowski oraz ojciec dr hab. Eustachy Rakoczy ZP i rotmistrz Krzysztof w stroju z powstania styczniowego. Uroczystość uświetniła orkiestra dęta z GOK Babiak pod kierunkiem dyr. Piotra Cedzidło oraz brdowska schola. Nie zabrakło pocztów sztandarowych druhów OSP z Brdowa, Babiaka i Świętosławic....

Uroczystość odpustowa ku czci św. Wojciecha Patrona Parafii Przekazanie wotum przez Michała Palacza

Ocena użytkowników:  / 0

W uroczystość odpustową ku czci św. Wojciecha 26 kwietnia Sanktuarium MB Zwycięskiej wzbogaciło się o niezwykłe wotum ofiarowane przez Michała Palacza. W hołdzie Matce Bożej Zwycięskiej pamięci żony Aleksandry, syna Macieja oraz Wawrzyńca Palacza Powstańca Styczniowego poległego w 21 roku życia w bitwie pod Brdowem 29 kwietnia 1863 roku Michał Palacz złożył wotum: osiem szabel używanych w Powstaniu Styczniowym wraz z ryngrafem z wizerunkiem Matki Bożej na wzór ryngrafów Konfederatów Barskich, wykonanym ku pokrzepieniu serc w niesławnym stanie wojennym roku 1982 roku; zwieńcza, pochodzący z pierwszej ćwierci XX wieku grot sztandarowy polski w kształcie Orła Białego na kuli, a zamyka u podnóża współczesny wykonany na 150 rocznicę Powstania Styczniowego wizerunek wprowadzonego przez Rząd Narodowy trójpolowego herbu Rzeczpospolitej z godłem Polski, Litwy i Rusi. Sumę odpustową celebrował o. Waldemar Pastusiak proboszcz i przeor klasztoru w Brdowie. Homilię wygłosił o. Eustachy Rakoczy w asyście swojego adiutanta ubranego w strój powstańca styczniowego. Po Komunii św. nastąpiło uroczyste przekazanie wotum na ręce Przeora Klasztoru Paulinów w obecności zaproszonych gości. Po liturgii wszyscy zaproszeni goście udali się pod pomnik Powstańców na Nowinach Brdowskich oraz na cmentarz parafialny gdzie znajduję się zbiorowa mogiła poległych powstańców. Całość uroczystości zwieńczył wspólny obiad w sali św. siostry Faustyny. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i należyty przebieg uroczystości.Zapraszamy do galerii LINK

II Forum Młodych Diecezji Włocławskiej Brdów 2015

Ocena użytkowników:  / 0

Forum Młodych Diecezji Włocławskiej rozpoczęło się 17 kwietnia wieczornym spotkaniem zespołu koordynującego diecezjalne przygotowania do ŚDM 2016. Omówiono bieżący stan przygotowań w diecezji, a o godzinie 21.00 spotkanie zwieńczyła wspólna modlitwa apelowa w Sanktuarium. Sobotnie spotkanie rozpoczęło się o godzinie 10.00 zawiązaniem wspólnoty i przywitaniem przybyłych gości. Nie zabrakło świadectw uczestników ŚDM ks. Mariana Kilichowskiego i pani Aleksandry, która od 1991 roku uczestniczyła w ŚDM. Od godziny 11 trwał koncert zespołu Bartymeusz z Koła, a w Sali św. Siostry Faustyny trwało spotkanie dekanalnych duszpasterzy młodzieży. Zwieńczeniem II Forum była Eucharystia pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Ks. Bp. Wiesława Meringa – Ordynariusza naszej Diecezji Włocławskiej. I oczywiście po skończonej Mszy św. wspólny posiłek. I już zapraszamy za rok.

Zapraszamy do galerii LINK

Odrestaurowana chrzcielnica Parafialna

Ocena użytkowników:  / 0

Publikujemy zdjęcia z prac wykonanych przy konserwacji ponad 400 letniej chrzcielnicy znajdującej się w kościele parafialnym św. Wojciecha w Brdowie. Dziękujemy za ofiarność tym, którzy w poczuciu odpowiedzialności hojnym i szczerym sercem wsparli to dzieło składając ofiary w czasie Wielkiego Postu.

Zapraszamy do galerii LINKRezurekcja 2015

Ocena użytkowników:  / 0

"Odrzucony Pan stał się kamieniem węgielnym. Pan wysłuchał mnie, On jest zbawieniem mym. Cudem staje się noc, gdy w dzień jest przemieniona. Tańczmy dla niego dziś, prawica Pańska wzniesiona."

Zapraszamy do galerii LINK