Schola przy sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej w Brdowie działa od 2007 roku. Została założona przez ówczesnego katechetę, dzisiaj Proboszcza parafii i Przeora Klasztoru o. Waldemara Pastusiaka. Do scholi należą dziewczynki ze szkoły podstawowej oraz młodzież z gimnazjum i liceum. Swoim śpiewem ubogacają niedzielną Mszę św. dla dzieci o godz. 10.00, bo wiedzą, że każdy kto śpiewa ten dwa razy się modli. Chętne dziewczęta zapraszamy na próby które odbywają się co tydzień w sobotę o godz. 14.00.