Duszpasterstwem chorych zajmuje się ojciec Jan Wacławik. Chorzy odwiedzani są raz w miesiącu w pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. Kapłan odwiedza blisko 50 osobom z naszej Parafii, udzielając Komunii świętej, jednając z Bogiem w sakramencie Pokuty i Pojednania oraz w razie potrzeby udzielając sakramentu namaszczenia chorych. Szczególnym dniem w naszym Sanktuarium jest dla chorych i cierpiących Eucharystia sprawowana w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes (11 lutego). Jednoczy nas nasza Zwycięska Pani u stóp, której prosimy dla naszych chorych o łaskę zdrowia i siłę w dźwiganiu codziennego krzyża. W tym roku szczególnym znakiem jedności były modlitewniki wraz z różańcem i wodą i Lourdes. W Kościele jest wiele powołań, a wśród nich szczególne miejsce zajmuje powołanie do niesienia Krzyża Chrystusa. Dziękujemy za to piękne świadectwo jedności z męką naszego Zbawiciela. Prosimy o modlitwę i sami o niej zapewniamy.